wtorek, 6 sierpnia 2013

DO NARODU POLSKIEGO

Do Narodu Polskiego
Jeżeli Polska chce istnieć jako państwo, a Polacy jako Naród, musi
natychmiast wyjść z imperium niemiecko-żydowskiego – Unii Europejskiej
i imperialnego zachodu. Rządzenie Polską to nie realizowanie kryminogennych
interesów ugrupowań, ale wielka odpowiedzialność za losy Kraju i Narodu przed
Bogiem, historią i pokoleniami. To zadanie dla mężów stanu wielkiego formatu
narodowego, moralnego i intelektualnego, dla których sprawy Kraju i Narodu
stanowią najwyższą wartość, a nie układy międzynarodowe, partyjne i prywata,
jak w imperializmie. Każdy Naród musi znać założenia systemu kapitalistycznego
i imperialistycznego - komu one służą a komu przynoszą straty. Globalizm to
współczesny kolonializm imperialny. Nie dba on o rozwój kraju ani narodów,
ponieważ interesuje go tylko zysk. Niszczy on państwa i ich gospodarkę zamieniając
w kolonię, rynek zbytu i tanią siłę roboczą. Taki finansowo-przemysłowy system
zarządzany jest przez międzynarodowy kapitał i służące mu struktury – Bank Światowy,
Fundusz Walutowy. Jeśli Polacy dojdą do władzy - muszą sięgać po wzorce mężów stanu
jak Kardynał Wyszyński, który nakazywał Polakom nie wchodzenie w układy militarne,
ekonomiczne i polityczne z Zachodem, bo one zawsze były zgubne i prowadziły
Polskę do upadku. Polska w tym układzie globalnym zachodu straciła suwerenność
i nie ma polskiego rządu, tylko rządy komisaryczne, wysługujące się strukturom
globalnym. Dlatego tolerowane jest złodziejstwo, korupcja, zbrodnie, dewiacje
różnego rodzaju, trwonienie narodowych pieniędzy, wyprzedaż ziemi, przemysłu
i całej gospodarki, która jest podstawą do funkcjonowania państwa i społeczeństwa.
Polska wpadła w sidła mniejszości narodowej zwanej syjonistyczną. Wdrapali
się oni na barkach nieświadomych robotników do władzy i rękami zbroczonymi krwią
Polaków w komunizmie i obecnym globalizmie wpędzili Polaków w imperialną niewolę
utajnionymi traktatami i międzynarodowymi układami z Zachodem. Demokracja,
solidarność, wolność, niepodległość to wielkie oszustwo tych złodziei zarządzających
partiami, spółkami, koncernami, kartelami, mediami i finansami. Złodziejską
prywatyzacją przekazali majątek Polaków dla żydowskich pobratymców, zmuszając
Polaków do emigracji za chlebem. Pozostałą ludność wyniszczają biologicznie
brakiem pracy, lecznictwa a nawet głodem, a młodzież popełnianiem samobójstw
i narkotykami. System ten cechuje totalitaryzm, ludobójstwo, wyzysk i pogarda
dla człowieka. W wyniku tej antypolskiej polityki Polska utraciła tereny północnozachodnie
z rozwiniętym wybrzeżem Bałtyckim, przemysł, rolnictwo, lecznictwo i
szkolnictwo. Miliony młodych ludzi wyjechały z Polski szukać pracy.
Dobra narodowe mają być pomnażane i przekazywane następnym
pokoleniom. Kultura Polska ma być chroniona i na niej wychowywana młodzież.
Okupant imperialny wprowadził terror ekonomiczny i niszczycielski stosując holokaust
liberalny wyniszczający Polaków zatrutą żywnością, nieleczonymi chorobami
i toksycznymi szczepionkami. To zaplanowane działanie żydostwa europejskiego
i amerykańskiego. Żydzi opętani chciwością i panowaniem nad Światem zadłużają
kraje przez swoich bankierów, uzależniają narody i zamieniają ich w swoje kolonie
nastawione na wyzysk.
O przekazaniu majątku Polaków kapitałowi żydowskiemu zdecydowano
w Izraelu. Polecenie to wykonali żydzi zorganizowani w Solidarności [żydzi ukraińscy]
oraz Unii Wolności i Platformie Obywatelskiej [żydzi niemieccy]. Kierownikami tego
złodziejstwa byli premierzy, prezydenci i ministrowie pochodzenia żydowskiego
- począwszy od „okrągłego stołu”. I tak: rządy premierów żydowskich rozkradły
następującą ilość zakładów o strategicznym znaczeniu dla Polski: Rząd Bieleckiego
1 208 zakładów, Belki 477, Olszewskiego 1, Suchockiej 21, Pawlaka 2 269, Oleksego
598, Cimoszewicza 992, Buzka 1 311, Millera 549, Marcinkiewicza i Kaczyńskiego
[PiS] 289, Tuska 724. W wyniku takiej działalności rządzących syndykatów, korporacje
i kartele finansowe stały się właścicielami Polski, a Polacy wyrobnikami u tych złodziei
i wyzyskiwaczy. W wyniku takiej antypolskiej i niszczycielskiej polityki powstała
nowobogacka klasa ze zrabowanego majątku narodowego. Dodatkowo nałożono na
Polskę, na kilka pokoleń, oszukańcze długi. Jaruzelski zostawił 35 miliardów dolarów
długu, Oleksy powiększył go do 42, Buzek do 69, Miller do 107, Belka do 122, Kaczyński
do 205, Tusk do 800 miliardów dolarów. Do Unii Europejskiej wpłacamy rocznie
13 miliardów dolarów. Utrzymanie wojsk w Afganistanie kosztuje Polskę miliard
dolarów rocznie [1 400 żołnierzy]. W licznych koloniach USA, utrzymywanych jest na
nasz koszt 6 000 żołnierzy, którzy ujarzmiają ruchy narodowo wyzwoleńcze tamtych
narodów. Dodatkowo Polska będzie płacić do NATO 42 miliony rocznie przez 10 lat.
Żydzi w Polsce zawsze służyli tylko żydom i wrogom Polski, kryjąc się pod
nazwiskami polskimi, na przykład syn zbrodniarza Stolzmana [który zmienił nazwisko
na Kwaśniewski] – nosi przybrane nazwisko ojca Kwaśniewski, Kalkstein na Kaczyński,
Bucholtz na Balcerowicz itp. Około 10 milionów żydów mieszkających w Polsce ukrytych
jest pod nazwiskami polskimi i zajmują oni wszystkie kluczowe stanowiska od 1945
roku do dziś. Oni są winni wymordowania AK, patriotów polskich, księży oraz oficerów
w Katyniu przez żydowskie NKWD. Żydzi zawsze byli nastawieni wrogo do Polski. Zawsze
kolaborowali z silniejszymi. Żydokomuna rządząc Polską nie załatwiła bilionowych
odszkodowań wojennych od Niemców dla Polski, ale zadbała o to, aby Niemcy
wypłaciły wszystkie odszkodowania wojenne żydom polskim. Żydokomuna również
w tajemnicy przed Polakami, wypłaciła krajom kapitalistycznym odszkodowania dla
żydów, za utracone mienie w Polsce w następujących sumach: USA 42 miliony dolarów,
Francja 65, Holandia 9, Austria 71, Szwajcaria 22, Dania 5, Brytania 16. Była to kradzież
Polski, ponieważ Polska nie miała nic do oddania, gdyż wszystko, co posiada zostało
zbudowane na gruzach wyłącznie przez Polaków, nieludzkimi wyrzeczeniami.
Do tego złodziejskiego procederu dołączono globalizm-UE, który przyniósł
Polsce większe straty niż nazizm i II wojna. Przejęto i zniszczono cały potencjał
gospodarczy Polski. Powoli przekazuje się północno-zachodnie ziemie z wybrzeżem
Bałtyku Niemcom. Zmuszono do opuszczenia kraju młodzież i inteligencję. Na
koniec skolonizowano Polskę na rzecz karteli przemysłowo-bankowych zachodu
i Unii niemiecko-żydowskiej, terroryzując Polaków bezrobociem, zwolnieniami
i podwyżkami.
Likwidację Polski i wyniszczanie Narodu trzeba zatrzymać natychmiast.
To zadanie całego Narodu. Polska musi być wolna i suwerenna, rządzona przez Polaków
z krwi i pochodzenia, a nie mniejszewików przyfastrygowanych do Polski. Musi być
w układzie wschodnim-słowiańskim, współpracując z Rosją [tzn. Narodem Rosyjskim].
Rosja ma też, podobnie jak Polska, wspólnego wroga – żydów.
Zbrodniczej i złodziejskiej działalności żydów nie wolno dłużej przemilczać.
Należy pokazywać ich działalności dla komunizmu i obecnego globalizmu.
Antynarodową działalnością podważyli oni byt Narodowy, Konstytucję Polską, Polską
Rację Stanu i Wolę Narodu. Polska przestała funkcjonować jako państwo, bo nie
zabezpiecza bezpieczeństwa ani warunków rozwoju każdej jednostce. O losie Polski
mają niepodważalne prawo decydować wyłącznie Polacy, a nie zbrodniarze i złodzieje
spod Gwiazdy Dawida. Przejęcie Polski przez międzynarodowy kapitał żydowski
pozbawił Polaków bezpieczeństwa narodowego, bytu i niepodległości Polaków.
Bezprawne przejęcie majątku Polski przez obcy kapitał imperialny jest kradzieżą
własności wszystkich Polaków. Bez zgody Narodu, który jest najwyższą władzą
w państwie, taki czyn jest nieważny, bo nie oparty o ogólnonarodowe referendum,
niezgodny z Polską Racją Stanu i Konstytucją Polski. Majątek zrabowany musi być
odzyskany i znacjonalizowany, bo to majątek Polaków. Sprawcy tego niszczycielskiego
procederu muszą być ukarani za zdradę Polski i ludobójstwo.
Zaznaczamy, że zbrodnie te nie podlegają przedawnieniu. Polska ma mieć polskie
monopole, a nie imperialne banki i kartele. Górnictwo, hutnictwo, przemysł maszynowy,
okrętowy, zbrojeniowy, bogactwa kopalniane, koleje, lasy i jeziora są własnością
narodu, a nie prywatną własnością banków. Służyć mają Narodowi i pokoleniom.
Zdrajcy i zbrodniarze zorganizowani w PO, PiS, SLD, PSL, Solidarna Polska,
ruch szefa Gazety Polskiej Sakiewicza, i ruch Palikota nieustannie rządzą Polską
i od okresu przemian likwidują kraj i wyniszczają Naród. To powinno zmobilizować
Polaków do zjednoczenia się do walki z tą zarazą, która ogarnęła kraj. To zadanie całego
Narodu, który jest odpowiedzialny za losy kraju przed Bogiem, historią i pokoleniami.
Tylko w mądrości i jedności jest siła i zwycięstwo w ogólnonarodowym froncie
wyzwolenia celem odsunięcia żydów od władzy, przywrócenia suwerenności Polsce
a Polakom Ojczyzny. Duża rolę do odegrania mają tu związki zawodowe, młodzież
zorganizowana w organizacjach narodowych takich jak: Polska Patriotyczna Pana
Jankowskiego, Konwent Narodowy Pana Krzanowskiego, członkowie partii A. Leppera
oraz [nowej] Ligi Polskich Rodzin i wojsko. Nie wolno wybaczyć bez wyrównania krzywd
i dawać się germanić czy opluwać przez tych, którzy Polskę skąpali w morzu krwi i usłali
mogiłami.
Każdy Polak ma obowiązek, co najmniej raz w miesiącu, brać udział
w spotkaniach lokalnych organizacji takich jak stowarzyszenia lub partie, aby
poznać ludzi zatroskanych naszymi sprawami oraz wymienić się informacjami
niezależnymi od propagandowych mediów.
Każdy Polak ma obowiązek zapoznać się z niezależnymi publikacjami takimi jak:
www.Protokoły Obrad Mędrców Syjonu z 1920 r.pl - www.bibula.com - wicipolskie.
org - http://wolna-polska.pl/ - nasznowyjork.org - http://www.polishclub.org/ - http://
marucha.wordpress.com/ - polska walczaca.com - stop syjonizmowi.com
ZADANIA:
1. Polska ma być suwerenna w układzie słowiańskim,
2. Majątek zrabowany musi być odebrany złodziejom i oddany Narodowi,
3. Sprawcy tego zbrodniczego imperialnego systemu musza być ukarani,
4. Układ z Unią Europejską i imperialnym zachodem musi być zerwany,
5. Polska musi mieć własną monetę i nie wolno wprowadzić tutaj Euro,
6. Strategiczne gałęzie gospodarki mają być własnością państwa,
7. Szkolnictwo i lecznictwo ma być bezpłatne,
8. Polska musi mieć swoją armię niezależną od międzynarodowych układów,
9. Powinna być zachowana prawna ciągłość z II Rzeczypospolitą Polską,
10. Obok obywatelstwa w dowodach przywrócić narodowość, by Polacy wiedzieli,
kto nimi rządzi,
11. NIE! dla GMO – niszczyć z korzeniami, palić rośliny zatrute hormonami i genami
ludzkimi, NIE! zatrutym szczepionkom, rozpylaniu trucizn nad Polską,
NIE! Dla eutanazji, NIE! Dla likwidacji wsi, wyprzedaży polskiej ziemi,
NIE! dla zamykania szkół‚ szpitali, stacji policyjnych.
Tak nam dopomóż Bóg
Front Wyzwolenia Polski oraz organizacje patriotyczne USA, Kanada, Australia
Kseruj i podaj dalej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz