czwartek, 4 lipca 2013

JAN KRZANOWSKI MĄDRZE PROWADZI knp - TO NIE FOLKLOR.TO MĄDROŚĆ POLAKÓWZe strony KNP gdzie Przewodniczy Jan Krzanowski:
Delegaci na Zgromadzenie Konwentu stanowią podstawę jego reprezentacji narodowo-patriotycznej; ich głosy, zawsze w głosowaniu jawnym, decydują o wyborze władz Konwentu oraz kierunku  realizacji wytyczonych celów; w przerwach miedzy kolejnymi posiedzeniami Delegaci pełnią rolę Rzeczników Konwentowych i do ich zadań należy propagowanie idei i działalności Konwentu Narodowego Polski w kraju i poza jego granicami oraz rozpoznawanie możliwości pozyskania nowych środowisk i osób o nastawieniu narodowo-patriotycznym dla działania na rzecz dobra  Polski.
         Głównym celem kolejnych Konwentów jest wypracowanie metodyki pracy i przygotowanie Kongresu Narodowego, który winien być dopełnieniem pierwszego etapu działań samoorganizacji Narodu Polskiego i podsumowaniem dotychczasowych prac związanych z programowaniem metod odzyskania i naprawy Państwa Polskiego.
         Z uwagi na konieczność aktywizacji nowych ośrodków narodowo-patriotycznych, kolejne zebrania Konwentu odbywają się  w różnych miejscach Polski, a ich organizacja jest okazją dla lokalnych środowisk do nawiązania i rozwinięcia współpracy. Treści szczególnego znaczenia dla Polski będą przekazywane w formie Apeli do Narodu Polskiego.
         Zakładając spodziewaną blokadę mediów oficjalnego nurtu, związanych z „paktem okrągłego stołu” postuluje się udostępnienie dla Konwentu wszystkich dostępnych środowiskom narodowo-patriotycznym środków przekazu, tak, aby informacje związane z jego działalnością ukazywały się w nich w sposób skoordynowany i były objęte priorytetem ekspozycji; należy tworzyć lokalne sieci dystrybucji ulotek, które znacząco zwiększą nasze możliwości dotarcia do polskiego społeczeństwa, zagubionego w swoich osądach i rozeznawaniu bieżącej sytuacji politycznej Polaków i polskiego państwa.
Cały tekst:

Uwaga: Ten BLOG jest do dyspozycji KNP – mówi o tym jego tytuł.
Reprezentuje O/Wrocławski KNP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz