czwartek, 25 września 2014

PROTEST OBYWATELSKI W SPRAWIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W 2014 ROKU

Stowarzyszenie KRS 0000459703
ul. Niklowa 3/1 53-435 Wrocław
NIP 894 305 34 74

            Prokuratura Generalna
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
tel. (22) 12 51 491
fax (22) 12 51 882
NA RĘCE PROKURATORA GENERALNEGO RP
W imieniu aktywu Stowarzyszenia Konwent Narodowy Polski informuję Pana Prokuratora o naruszaniu polskiego prawa w sposób godzący w integralność Polski jako państwa i podmiotu prawa międzynarodowego.
Autonomia ŚLĄSKA zarejestrowała w Państwowej Komisji Wyborczej Komitet Wyborczy Wyborców na czas nadchodzących wyborów samorządowych. Wg naszego rozeznania rejestracja przez PKW została przeprowadzona z naruszeniem prawa, a KWW Autonomia Śląska ma na celu wprowadzenie do władz samorządowych POLSKIEGO ŚLĄSKA ludzi mających na celu utworzenie nowej państwowości ŚLĄSK w celu przyszłościowego odłączenia od Polski.
Tereny Śląska są terenami należącymi do Polski i tak winno być po wsze czasy.
W świetle powyższego prosimy o sprawdzenie - z mocy nadzoru prawnego - prawidłowości postępowania urzędników Państwowej Komisji Wyborczej z równoczesnym zdelegalizowaniem komitetów wyborczych działających na szkodę interesów Państwa Polskiego.
Za Konwent – mgr Henryk Swół

Do wiadomości:

PKW Kontakt  biuro@kbw.gov.plOrganizator Stowarzyszenia KNP 

mgr Henryk Swół

Ul. Niklowa 3/1 53-435 Wrocław 
Tel./fax.: 71 3417608 Mobile 601 424490

Konto Bankowe: 

BZWBK Kłodzko 

96 1090 2327 0000 0001 1996 1962

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz