środa, 30 lipca 2014

DLACZEGO JEST TAK JAK JEST?CZY TAK JUŻ ZOSTANIE?CO MOŻEMY ZMIENIĆ?

”To zaś zło, które my widzimy, jest: brak wzajemnej między ludźmi życzliwości; poniżanie powagi władzy; krzywdzące walki jednych klas społecznych z drugimi; pożądanie dóbr doczesnych, przemijających i znikomych z takim upragnieniem, jakby wcale nie było innych i to wiele donioślejszych, o których nabycie człowiek starać się powinien. To są – zdaniem naszym – cztery przyczyny, które społeczność ludzką tak potężnie targają. Musimy więc społem wszyscy usiłować wygnać je spośród nas, przez przywrócenie do życia zasad chrześcijańskich, jeśli naprawdę pragniemy uspokojenia zatargów i należytego uporządkowania spraw publicznych„Benedykt XV encyklika ”Ad beatissimi Apostolorum„
Czytaj cały tekst:

2 komentarze:

 1. Pojawia się taka ścieżka:
  Dziś nakazem chwili jest, by naród, zwłaszcza ci, którzy uważają się za ludzi wierzących stanęli w obronie wiary i Ojczyzny, przystępując do tworzenia w terenie grup o tymczasowej nazwie „ Obrońcy Wiary Naszych Przodków” ( w skrócie O.W.N.P.). Pierwsze kroki należy uczynić tu, na dole, jednocząc swe siły w parafiach. Należy szukać osób niezadowolonych z obecnego stanu rzeczy, a zatroskanych o przyszłość naszej wiary, Ojczyzny i narodu. Na początku można porozumiewać się za pomocą parafialnych stron internetowych, lub zakładać własne strony pod nazwą- Parafialna Strona Obrońców Wiary Naszych Przodków w ( tu nazwa parafii i miejscowość), czy też komunikatorów internetowych. Gdy nabierzemy pewności, że może powstać grupa parafialna- O. W. N. P. to ją powołać. Wybrać Zarząd i zacząć bezpośrednie spotkania. Wybrać jeden dzień w miesiącu ( uzgodnić z proboszczem), w którym będzie odprawiana wieczorem Msze Św. za Ojczyznę, a po niej w miarę możliwości urządzić spotkanie grupy, zapraszając parafian. Wskazane by było, żeby ta Msza była odprawiana w tym samym dniu m- ca i o tej samej godzinie w całym kraju ( np: 2-ga środa m- ca, godz. 19- ta). Na tych spotkaniach należy omawiać sprawy dotyczące walki z Kościołem. Szukać dróg wyjścia z naszej nie mocy podźwignięcia Ojczyzny. Zbierać propozycję do programu organizacji ogólnokrajowej oraz organizować dobrowolną składkę ( anonimową, „co łaska”) na pokrycie koniecznych kosztów. Pieniądze te powinny być skrupulatnie i przejrzyście rozliczane, ale większość powinna być przekazywana „ do góry”, bo te konieczne koszty będą na „górze”. Gdy grupa, co nie, co już okrzepnie, powinna szukać kontaktu z podobnymi grupami z sąsiednich parafii w ramach dekanatu. Następnie zorganizować zebranie przedstawicieli grup parafialnych w dekanatach. Uczestnicy zebrania dekanatu powinni przekazać zebrane w terenie propozycje do programu kiełkującej organizacji ogólnokrajowej, pieniądze, jak również wybrać z pośród siebie Tymczasowy Zarząd Dekanatu i delegatów dekanatu na Krajowy Zjazd. W/w delegaci powinni między sobą uzgodnić czas i miejsce odbycia takiego zjazdu oraz wybrać Komitet Organizacyjny. Zadaniem Komitetu Organizacyjnego będzie przygotowanie i przeprowadzenie Krajowego Zjazdu. Krajowy Zjazd powinien określić: charakter, zakres działania planowanej organizacji, ramy programu i wybrać Komitet Założycielski. Zadaniem Komitetu Założycielskiego będzie podjęcie wszelkich kroków w celu powołania i zarejestrowania kompetentnej organizacji. Kto w Boga wierzy, niech zaczyna. Niech informuje znajomych oraz kopiuje i wkleja, gdzie tylko, jest to możliwe. Nie mówmy, że to nie ja. To ma być każdy, do kogo to dotarło i komu jest droga wiara i Ojczyzna.
  W Imię Boże- zaczynajmy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chętnie bym poznał nazwisko wpisującego komentarz

   Usuń