poniedziałek, 19 stycznia 2015

INTERNETOWE CENTRUM POMOCY BEZROBOTNYM I WYKLUCZONYM ORAZ SENIOROM

KONTAKT do BAZY: 
Tekst autorstwa p. prof. Jerzego Lechowskiego
W Internecie trzeba utworzyć centrum pomocy dla bezrobotnych.
Każdy bezrobotny umie coś robić, należy stworzyć bazę danych tych umiejętności i chęci do pracy na zasadzie bezpłatnej. Pomysł ten zgodny jest z fizyczną zasadą przekory. Bezrobotny, a nawet bezdomny zarejestrowany wykonywałby pracę dla ludzi, którzy porwani taką ideą, z pewnością nie chcieliby, wykorzystywać nędzy ludzkiej i solidnie by wynagra-dzali dobrze wykonywaną usługę.
Wykonujący usługę powiedział by na pytanie obsługiwanego, że on wprawdzie jest biedny, ale są ludzie biedniejsi od niego i on pracuje dla swojej satysfakcji, ponieważ jest przekonany, że jeśli robi się coś dla swojego bliźniego, to już jest dla niego wielkie szczęście i zadowolenie zgodnie z matematyczno-fizycznym wzorem na szczęście prof. J. Le-chowskiego opisanym na stronie: www.realizatorzy.prv.pl 
Jeśli jednak usługobiorca chciałby wpłacić jakąś sumę na konto, dla ubogich i naprawdę nieszczęśliwych a także ciężko chorych ludzi to może to zrobić wpłacając co łaska na podane konto.
KONTO TO BYŁOBY RZECZYWIŚCIE PRZEZNACZONE NA TEN CEL, ale oczywiście i wykonawca odpowiedniej pracy musiałby otrzymywać za swoją pracę odpowiedni procent z tego co wpłynie na konto.
Jerzy

PS. Interesuje Cię pomysł – napisz do Partii Seniorów:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz