środa, 15 maja 2013

JERZY TATOL I LUCYNA WRZOSEK NAPRAWIAJA POLSKĘ na Faceboku

Jerzy Tatol tak:


WEZWANIE DO TRUDU I WALKI O ODZYSKANIE POLSKI
Zespół Inicjatywno – Organizacyjny „pospolitego ruszenia” proponujący nazwę:
RUCH SPADKOBIERCÓW PRAWDZIWEJ POLSKI – II RP „NOWA SANACJA”
Wzywa wszystkich prawdziwych patriotów do oddolnego organizowania się w celu odzyskania Polski i kontynuacji dzieła naszych Ojców, Dziadków i Pradziadków twórców polskiego „cudu gospodarczego” w latach 1936-39 oraz 15-letniegu planu rozbudowy Polski.
Ten plan przewidywał:
1939-1942 – OSIĄGNIEMY NAJWYŻSZĄ DOSKONAŁOŚĆ SIŁ OBRONNYCH,
1942-1945 – ROZBUDUJEMY NA WIELKĄ SKALĘ KOMUNIKACJĘ,
1945-1948 – PODNIESIEMY NA NAJWYŻSZY POZIOM ROLNICTWO I OŚWIATĘ,
1948-1951 – ROZBUDUJEMY MIASTA I SPOTĘGUJEMY ROZWÓJ PRZEMYSŁU,
1951- 1954 – WYRÓWNAMY STAN GOSPODARCZY CAŁEJ POLSKI.
Ten wspaniały plan został zniweczony przez najazd germańskich i sowieckich hord w 1939 r. ale może być zrealizowany w nowych terminach po ODZYSKANIU POLSKI jako testament naszych przodków. Aby odzyskać Polskę trzeba wstąpić na polską drogę, na której „milowymi kamieniami” są: REPOLONIZACJA – DEBOLSZEWIZACJA – REWINDYKACJA – de”prywatyzacja”
Repolonizacja – to przywrócenie polskiej państwowości w oparciu o system prawny II-ej RP,
Debolszewizacja - to uznanie służb specjalnych PRL i ich agentów jako organizacji wrogich Polsce i winnych ogromu zbrodni przeciw Narodowi i Państwu Polskiemu,
Rewindykacja – to zwrot na rzecz Skarbu Państwa zagrabionego majątku narodowego i wystawienie rachunków sprawcom zniszczenia przemysłu i innych dóbr narodowych,
De”prywatyzacja” – to przywrócenie statusu instytucji publicznych wszystkim instytucjom i podmiotom majątku narodowego „sprywatyzowanym” przez paserów politycznych oraz nacjonalizacja ziemi sprzedanej niezgodnie z zapisami Konstytucji kwietniowej z 1935 roku.

Wezwanie to kierujemy do wszystkich patriotów spełniających kryterium:
PRAWDZIWYM PATRIOTĄ JEST TEN KTO CZUJE SIĘ SPADKOBIERCĄ II-EJ RP A CAŁY OKRES PRL I OBECNEJ „TRANSFORMACJI USTROJOWEJ” TRAKTUJE JAKO STAN BOLSZEWICKIEJ OKUPACJI

Aby się organizować nie trzeba nikogo pytać o zgodę tylko trzeba spełnić dwa warunki:
- złożyć ślubowanie na wierność Konstytucji kwietniowej z 1935 roku mając na myśli cały system prawny obowiązujący wszystkich Polaków do wybuchu II-ej W.Ś.
- w swoim codziennym postępowaniu kroczyć polską drogą (powyżej opisaną) realizując PROGRAM ODZYSKANIA POLSKI!!!!
Idąc tą drogą trzeba jednak posługiwać się hasłem: myśl patriotycznie, działaj praktycznie.
Sytuacja w Polsce staje się dramatyczna. Napięcia społeczne narastają a działania tzw. władz i „grupy trzymającej władzę” coraz bardziej maja znamiona zaplanowanej prowokacji mającej na celu wywołanie niekontrolowanych rozruchów społecznych jako pretekstu do zwiększenia terroru. Terror ekonomiczny został już osiągnięty! Czy zbliża się czas terroru psychicznego i fizycznego podobnego do niedawnych „wydarzeń argentyńskich”? Dlatego trzeba podjąć trud oddolnego organizowania się mając na celu trzy obecnie najważniejsze zadania: - wzajemnej pomocy i opieki nad słabszymi, - reedukacji na temat prawdziwej polskiej państwowości, - wyszukanie i wypromowanie ludzi godnych zaufania i pełnienia funkcji publicznych.
Zespół Inicjatywno-Organizacyjny RSPP „NOWA SANACJA”
A Lucyna Wrzosek tak:
Lucyna Wrzosekdodał(a) post w obszarzePowszechny Instytut Odszołomstwa
"Oto zaczątek jednoczenia się lokalnych samorządów dla wzmocnienia władzy nad obywatelami.Aby łatwiej było zamazać rozbuchaną ukrytą fiskalizację .
Aby łatwiej rozmydlić odpowiedzialność.
To wyraźny sygnał aby zapoczątkować zjednoczenie społeczeństwa pod hasłem odbiurokratyzowania i naprawy gospodarki wolnorynkowej.
Mali przedsiębiorcy walczą o przetrwanie a pracownicy administracji uwłaszczają się na majątku państwa i stają się milionerami bawiąc się przy tym znakomicie.
Wszystko w białych rękawiczkach w bialutkich kołnierzykach .Sumienia STARANNIE Z NAMASZCZENIEM wyczyszczone w Bazylikach."
Są to notki z Faceboka skopiowane przez Romualda Szczypka - Bloggera
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz