wtorek, 14 maja 2013

,, ZAGROŻENIE PRZEZ NARODU ZAŚLEPIENIE "

Przyjaciele ,często się mówi o Żydach o zagrożeniach z ich strony itp.Daję Wam ten wiersz wczoraj go napisałem może Pan Romuald zamieścić na stronie Bloger Obserwator KNP.
Podaję jedno z rozwiązań tego problemu. Ostatnio jestem nieobecny w dyskusjach
jestem tylko Twórcą Ludowym, jak się ktoś wyraził co ja prezentuję? tylko biedę i ubóstwo.
Czynię zadość prośbie Krzysia - Romuald Szczypek                   

Problem walki dziś z Żydami,
- to jak walka z ,,wiatrakami".
Z nimi walczyć nam nie trzeba,
- lecz wyprosić . A gdy się nie da.
Deportować od nas z kraju,
- niech tu też nie robią raju.
Raj niech robią w Izraelu,
- tam ich może mieszkać wielu.
Walczyć z nimi nie możemy,
- bo naprawdę tu zginiemy.
Żyd niech będzie,… lecz z daleka,
- od nas z kraju niech ucieka.
Tam  zamknięta jest kultura,
- tu słowiańska jest natura!
Do nich wcale nie pasuje,
- Słowian Żyd,.. więc źle traktuje.

Dodam nawet w razie czego,
- ,,oni to są coś lepszego".
Nas traktują jak zwierzęta,
- każdy niechaj to pamięta!
Ich jest racja,… ich się ziści.
- Żydzi zawsze są rasiści.
Ludobójstwo zaczynali,
- kiedy ziemię zdobywali.
Ziemię tą im obiecaną,
- w Biblii pięknie opisaną.
Mordowano starców, dzieci,
- cel i środki miał uświęcić.
Ziemię Świętą nazywaną,
- krwią niewinnych naznaczaną.
Tu wystarcza w razie czego,
- poznać ,,Księgę Jozuego”.
Za co ludzie tam ginęli?
- czy z Żydami żyć nie chcieli? 
 Nie dam tutaj odpowiedzi,
- w odpowiedzi mądrość siedzi.
A Jerycho jak zdobyto?,
- tam też wszystkich i zabito.
Więc od Żydów,...  my z daleka,
- walczyć z nimi? Ja uciekam.
Jestem za ich przesiedleniem,
- powiem z czystym tu sumieniem.
Słowian chwalę za odwagę,
- życzę sukces, za powagę.
Problem Żydów bardzo ważny,
- bo dla Słowian jest poważny.

Jeśli Żyd tu też zostanie,
- wyginiemy my Słowianie!
 Tutaj garstka nas  zostanie,
- będą dla nich siły,… tanie!
Modlić ,,trza” się nam do Boga,
- jeśli Ziemia Święta droga.
Niechaj Żydów Bóg zabiera,
- a nas Słowian tutaj wspiera.
Problem to jest też otwarty,
- lecz mądrości wielkiej warty.
Władzę w Polsce odzyskajmy,
- dalej się zastanawiajmy.

Dobry Boże to nie błąd,
- jeśli Żydów weźmiesz stąd.
Daj Polakom oświecenie,
- by mieć czyste też sumienie.

By przejrzeli też na oczy,
- z wolna tu tragedia kroczy.
Gdy nas wyprze obca nacja,
- już nie będzie nasza racja.

A gdzie stoi Częstochowa,
- ściana płaczu będzie nowa!
Tam nie będzie też ,,kiwanie”.
- ale Słowian,... łez się lanie.
  
Gdzie kościoły i kaplice,
- tam zamienią je w bożnice.
Krzyże już są zamieniane,
- masonerią ozdabiane.

A ten krzyż co na Giewoncie,
- zamieniony jak na ,,froncie”.
Kiedy mgły tam w górze były,
- znaki dziwne tam wstąpiły.

Mamy tutaj trudny temat,
- także ciężki mój  poemat.
Może różne zdania macie,
- ale gdy porozmawiacie .
To znajdziemy rozwiązanie,
- byle mądre, byle tanie.

Mówią we wsi Młodzi ,…  ,,Chłopcy”
- w Polsce rządzą dzisiaj obcy.
Młodzi mówią my wracamy,
- bo Ojczyzną swą kochamy!

Że to Polska nasza ziemia,
- więc dla obcych miejsca nie ma.
Obcy dosyć już rządzili,
- nieźle się też obłowili.
Nas Polaków upodlili.

           Obcym władzy już nie damy!,
- władza nasza, bo też mamy,
- w naszym Polskim Domu rację!
Przegonimy ,,Obcą Nację”!

 13 maja 2013
                 Autor: Krzysztof Szczurko ps.  ,,KYSY”
    Zwany także Trybun Ludowy
    Dam Wam tajny numer który,
    - dzwoni wprost do mej komóry.
    A najlepiej jak się da,
    - dam Wam tajne tutaj dwa:
   781-096- 772  oraz:782-119-573
    Oraz dam wam i gotowy,
   - adres mój e-mailowy:   kysyprzemysl@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz