wtorek, 29 kwietnia 2014

ROZMOWY O POLSCE TEMAT 1Spotkajmy się w  paltalk-u  dochodząc tam ścieżką:
w wyszukiwarce wpisujemy: http://paltalk.softonic.pl/ ,
rejestrujemy się nadając sobie nick np. kowalski-jan-opole ,
potem po zainstalowaniu to potwierdzamy rejestrację przez kliknięcie
linka w mailu przysłanym od paltalk-a,
 a następnie klikamy na głównym okienku paltalka w:
View ALL /  Europe / Poland /  LUBIN  ( pokój prowadzony przez  Romualda Szczypka codziennie w godzinach od 19.00 do 20.00,
a  zebrania organizacyjne i seminaria poprowadzimy w 500 osobowej darmowej sali
konferencyjnej.
DYSKUSJE DOTYCZĄ STRONY:

Temat 1:

Gospodarka

Prywatyzacja.

Jesteśmy zdania, iż państwo powinno posiadać kontrolę nad strategicznymi dziedzinami gospodarki takimi jak przemysły: komunikacyjny, energetyczny, finansowy, zbrojeniowy oraz chemiczny. Jesteśmy przeciwnikami prywatyzowania  firm państwowych o dobrej kondycji ekonomicznej
w myśl tworzenia liberalnej gospodarki.
Prywatyzacja majątku państwowego, który przynosi polskiemu budżetowi wysokie profity, to działanie na szkodę nie tylko samego kraju, ale i społeczeństwa. Żadne liberalne przesłanki nie usprawiedliwiają prywatyzowania wszystkiego.
Jesteśmy ludźmi dla których najważniejsza jest poprawa stanu naszej gospodarki, a nie kwestie ideologiczne, które obecnie są głównym problemem naszych polityków. Polityka prowadzona na przestrzeni ostatnich 25 lat, której nie boimy się nazwać mianem "dzikiej prywatyzacji", to przejmowanie za bezcen polskiego majątku narodowego nad tworzeniem którego pracowały całe pokolenia -dosyć tego bezsensownego procederu! Uważamy, że polska polityka ostatnich dwóch dekad była nie tylko nieefektywna, ale i pełna karygodnych błędów.
Polityka prywatyzacyjna spowodowała, iż wszystko co kiedyś produkowaliśmy sami dziś kupujemy z zagranicy bądź montujemy pod jej nadzorem. Chcemy dążyć do odbudowy polskiego przemysłu poprzez jego aktywną stymulację. Pragniemy zmienić sytuację w której obecnie znajduje się nasze państwo. Nie chcemy, aby nasz kraj służył jedynie za rynek zbytu dla towarów z UE oraz źródło taniej siły roboczej w kraju i za granicą.

NIE dla euro.

Jesteśmy przeciwni przyjęciu waluty euro w naszym kraju. Nasze państwo na chwilę obecną, nie wstydźmy się tego przyznać jest zbyt biedne na wprowadzenie waluty euro. Za zmianą obecnej waluty są przedstawiciele bogatszej części polskiego społeczeństwa, a niestety najwięcej do stracenia mają ludzie należący do klasy średniej i ubogiej.
Rząd nie liczy się ze społeczeństwem argumentując, że referendum w sprawie przyjęcia euro mamy za sobą, ponieważ akceptacją dla unii gospodarczo-walutowej było referendum akcesyjne. Oszukano nas - przemilczano sprawę  euro w czasie kampanii o przystąpieniu do UE!!!
Przyjęcie euro powoduje automatyczne przejęcie w „zarządzanie i utrzymanie” przez Europejski Bank Centralny wszystkich rezerw polskiego NBP (złoto i inne cenne surowce).  Zarządzanie rezerwami w myśl prawa wspólnotowego  ma charakter nieograniczony, zatem hipotetycznie EBC może wydawać te rezerwy w sposób jaki uzna za słuszny np. finansować deficyty innych państw strefy euro. Nie ma i nie będzie naszej zgody na oddanie w cudze ręce naszych rezerw.
Szanujemy piękną historię naszego kraju, szanujmy więc także własną, niezależną walutę. Nasza waluta tak naprawdę jest naszą niezależnością, której nie zamierzamy się pozbywać w myśl powstania „Stanów Zjednoczonych Europy” której jesteśmy przeciwni. Rozumiemy, że w dzisiejszym świecie liczą się nie pojedyncze, a grupy państw, więc chcemy nadal należeć do UE, ale nie ma u nas zgody na wyzbywanie się naszej suwerenności kosztem budowy jednego państwa – Europy, którą rządzą bogate kraje, a reszta ich posłusznie słucha.

Wprowadzenie zmian w Konstytucji RP zabezpieczających walutę krajową.

Będziemy dążyć w parlamencie do uzyskania możliwości zmian w konstytucji, w której znajdzie się zapis, iż walutą narodową jest Złoty. Zapis taki zabezpieczy Polskę prawnie przed wprowadzeniem euro.
Obecnie w Konstytucji RP posiadamy  Art. 227 mówiący tylko o emisji pieniądza w kraju, w wyniku czego  różni eksperci spierają się o status naszej narodowej waluty.  Trzeba jednoznacznie zamknąć tę furtkę prawną, którą może wykorzystać UE dla wprowadzenia Euro.


Innowacyjna gospodarka.

W Polsce powinniśmy tworzyć nowoczesny system innowacji na zasadzie partnerstwa między państwem, a sektorem prywatnym. Tylko aktywna pomoc państwa dla polskich firm innowacyjnych daje szansę na większy i szybszy rozwój naszej gospodarki. Przez ponad 2 dekady państwo polskie wraz z kolejnymi ugrupowaniami politycznymi traktowały innowacyjną gospodarkę, jak upierdliwy problem, a nie szansę na nowoczesność i prawdziwą ekonomiczną niezależność. W rezultacie dzisiejsza Polska przypomina wielką zagraniczną montownię, która funkcjonują wyłącznie z uwagi na tanią siłę roboczą, a nie miejsce rozwoju nowoczesnych i innowacyjnych projektów.
Polska posiada ogromny potencjał rozwojowy i gospodarczy, który powinno się wykorzystywać,
a nie jak obecnie dusić doprowadzając nasz kraj do roli skansenu, w którym silna i niezależna rodzima gospodarka nie ma racji bytu.
Nasze państwo powinno wspierać rodzimą myśl technologiczną, a nie jak to tej pory mimo szumnych haseł pozostawiać ją samą sobie. Obecnie nasze rodzime patenty są corocznie wyprzedawane zagranicznym firmom, ponieważ wynalazcy nie mają środków oraz pomocy min. państwa na realizację swoich pomysłów.
Polskich przedsiębiorców często nie stać na wdrażanie patentów, na budowę prototypów – to nasze państwo w zamian za część zysków z wynalazków powinno pomagać naszym wynalazcom w osiągnięciu sukcesów – to państwo musi wraz z prywatnym kapitałem budować innowacyjne zaplecze w kraju. Państwo nie może stać biernie w tej dziedzinie, nie może tylko stymulować procesów innowacyjnych. Nasze państwo musi brać aktywny udział w tych procesach, dzięki czemu też na tym zarobi, a więc zarobimy i my gdy zaczną rosnąć wpływy do budżetu.

Opodatkowanie kapitału zagranicznego -  podatek obrotowy.

W naszym kraju działa ogromna ilość sklepów wielkopowierzchniowych. Codziennie mijamy hipermarkety, supermarkety, wielkie hurtownie oraz dyskonty. Rządowi eksperci i specjaliści twierdzą, że opodatkowanie tych firm będzie wiązać się z negatywnymi następstwami dla społeczeństwa, gdyż koszty opodatkowania zostaną przeniesione na konsumenta, czyli nas. Spowoduje to wzrost cen zagranicznych firm, które do tej pory były traktowane ulgowo i zmniejszy ich konkurencyjność z krajowym przemysłem - czy to źle, że rodzimy sprzedawca i zachodni hipermarket będą traktowani na tych samych zasadach? – My uważamy, że jest to jak najbardziej sprawiedliwa społecznie sytuacja.
Postulujemy o wprowadzenie podatku obrotowego dla zagranicznych firm działających na terenie Rzeczpospolitej. Zagraniczne koncerny traktują nasz kraj niczym swoje kolonie, z których można za pomocą instrumentów finansowych transferować zyski i budować wielkość ich własnych państw.
Obecna polityka odnośnie sklepów wielkopowierzchniowych jest bardzo krzywdząca dla rodzimego przemysłu. Wielkie markety dyktują obecnie asortyment produktów oraz producentów, a co ważniejsze dyktują ceny. Obserwujemy sytuacje, w której duża część produktów wydawana jest pod własnymi markami. Lokalni producenci nie mają możliwości wejścia ze swoimi produktami do marketów, działają wyłącznie w małych sklepach bez szans na wyjście poza rynek wewnętrzny.
Każdy upadający mały sklepik to utrata rynku i punktu zbytu dla lokalnego producenta, jego dramat, a często powód do ogłoszenia upadłości i zwolnień.
Przez ostatnie 24 lata polskie rządy z wielkim zaangażowaniem wspierały zagraniczny kapitał działający na terenie RP. Współpraca z obcym kapitałem jest jednostronna i przynosi ogromne zyski innym państwom, podczas gdy nasze własne coraz bardziej tonie w długach.
Partia ZLP ma zamiar ograniczyć wszelkie ulgi podatkowe dla firm, których właścicielem jest zagraniczny kapitał - chcemy uczciwej konkurencji na rynku opartej na rzeczywistej równości wszystkich podmiotów zagranicznych jak i krajowych wobec naszego państwa.

Obniżenie podatków.

Jesteśmy za wprowadzeniem podatku liniowego 3x20%. Podatek liniowy jest najprostszym
z możliwych podatków dochodowych. Jesteśmy świadomi chwilowych trudności państwa, które mogą nastąpić w sferze finansowej, lecz jednocześnie wierzymy w polskich przedsiębiorców oraz obywateli i ich zmysł do robienia interesów. Nie ryzykując i nie zmniejszając drastycznie podatków nie poprawimy kondycji państwa oraz obywateli. Potrzeba nam śmiałych decyzji prowadzących do realnego wzrostu gospodarczego, a nie pustych obietnic innych partii, które nie robią nic, aby osiągnąć wyznaczone przez siebie cele.
Obecnie w Polsce rozrasta się szara strefa. Główną przyczyną tego zjawiska są zbyt wysokie podatki oraz nadmierna ilość obciążeń podatkowych. Ludzie chcą być uczciwi, płacić podatki, ale na dzień dzisiejszy po prostu ich na to nie stać.
Twierdzimy, iż lepiej jest aby duża ilość ludzi płaciła uczciwie niskie podatki niż mała ilość duże. Nie niszczmy ludzi wysokimi podatkami. Małe podatki spowodują, że ludzie wyjdą z szarej strefy, gdyż nie będzie im się to zwyczajnie opłacać.

Zmniejszenie obowiązkowej składki do ZUS.

Polakom, małym i średnim przedsiębiorcom potrzebne jest zmniejszenie kosztów pracy, a przede wszystkim kosztów składki odprowadzanej do ZUS. Uważamy, że koniecznością jest zmniejszenie obowiązkowej składki na początek o 20%. Będziemy walczyć w parlamencie o zmniejszenie składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, ponieważ uważamy, że ich obecna wysokość jest przyczyną upadku polskiej przedsiębiorczości.
Całość

Powyższy temat może być tematem rozmów skypowych o 20,30

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz