poniedziałek, 25 lutego 2013

ODPOWIEDZI PANA KAZIMIERZA Z KĘT

 
1.Kiedy Pan przewiduje godzinę 0 ?
GODZINA ZERO - nastąpi wtedy, kiedy w Centralnym magazynie Głosów 
pojawi się 16 milionów głosów.
 
2.Jaka jest moc kartek referendalnych?
MOC Kartek Referendalnych jest taka sama, jaką MOC mają 
wszystkie dotychczasowe głosy ODDANE w powszechnych wyborach, 
ogłaszanych przez dotychczasowe "władze". 
 
3.Jak traktuje Pan wybory jednomandatowe?
GENERALNIE DOBRZE, bo w mojej Ordynacji Wyborczej - wybory 
jednomandatowe są zastosowane w stosunku do
wyborów SENATORÓW. Projekt Ordynacji jest na stronie; 
www.konstytucja.manifo.com 
 
4.Jakie wybory dopuszcza Konstytucja 2012?
KP 2012 dopuszcza wybory; powszechne, jawne, bezpośrednie 
i równe. (Art.52)
Do Senatu - JOW.
Do Sejmu - wielomandatowe Okręgi Wyborcze - jedna lista ułożona 
alfabetycznie -
Zgłaszają się kandydacci indywidualnie. Nie ma list partyjnych.
Więcej w projekcie OW.
 
5.Jak będzie wprowadzana w Polsce godzina 0?
Moment ogłoszenia wyników REFERENDUM KONSTYTUCYJNEGO - przez specjalną, 
niezależną od PKW Komisję Referendalną,Stanie się godziną zero. 
A potem w 90 dni po ogłoszeniu PRAWOMOCNOŚCI REFERENDUM KONSTYTUCYJNEGO,
muszą się odbyć FORMALNE - powtórne WYBORY według Ordynacji,
 która jest gotowa do użycia i prezentowana na mojej stronie.
 
6.Jeśli w Polsce nie będzie partii to jak będą się organizowali Polacy?
Polacy w trakcie obecnej AKCJI REFERENDALNEJ poznają zasady 
ORGANIZACYJNE KONSTYTUANTY...
A więc dalsze zasady organizacyjne są prezentowane na mojej stronie
 obok KONSTYTUCJI i jako Akty wykonawcze,
a także komentarze, które objaśniają istotę SPRAWY nowego USTROJU
 - zwanego WSPÓLNOTĄ - bez przymiotników.
 
7.Jak Konstytucja 2012 traktuje polskie złoża naturalne? 
Wszystkie złoża mineralne są własnością NARODU - JEDYNEJ WŁADZY
 - a ich eksploatacja i używanie zależy od NARODU.
Dzisiejsza tzw. "WŁADZA" stanie się jedynie SŁUŻBĄ na rzecz 
SUWERENA - NARODU - 
i musi się podporządkować nowej konstytucji. 
 
8.Jak będzie wprowadzana dywidenda społeczna?
Dywidenda Społeczna zostanie wprowadzona zgodnie z zasadami - jakie 
przewiduje konstytucja Polski 2012.
 
9.Komu będzie przysługiwała dywidenda?
DYWIDENDA będzie przysługiwała wszystkim mieszkańcom POLSKI,
którzy posiadają jej OBYWATELSTWO.
Oczywiście bez względu na wiek - od pierwszego miesiąca życia do 
grobowej deski.
  
10.Jak będą tworzone środki pieniężne na pokrycie dywidendy?
Środki pieniężne będą tworzone przez CKF i w taki sam sposób, w jaki 
dziś tworzą je "bankierzy". 
Tyle, że bankierzy stracą monopol i to źródełko, z którego 
czerpią bez opamiętania im (bankierom) wyschnie.
Tryśnie natomiast NARODOWI. Banki staną się jedynie SKARBONKAMI 
NA PIENIĄDZE - bez "bankierów".
 
11.Czy nie uważa Pan, że Konstytuanta jest kolejna polską utopią?
WCALE TAK NIE UWAŻAM.
 
12.Jakie argumenty obalają mit utopijności?
Utopijność PLANU KONSTYTUANTY... sugerowana przez wrogów jest 
postrzegana na podstawie fałszywych przesłanek, 
jakoby pieniądze były czymś skończonym w sensie ich ilości
 - potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania GOSPODARKI?
Tymczasem "banksterzy" je tworzą bez opamiętania Z NICZEGO, 
czyli wyłącznie na podstawie 
podpisu "klienta" na umowie z bankiem. To znaczy, że 
przed złożeniem 
podpisu na umowie, bank tych pieniądzy,
które pożyczył "klientowi" NIE MIAŁ, ale nagle się pojawiły 
po złożeniu podpisu przez :klienta".
Dokładnie ten CUD BANKIERÓW opisał były szwajcarski bankier 
Francois de Siebenthal. Wywiad jest na mojej stronie.
Dzisiejszy SYSTEM BANKOWY jest oparty na MITACH, KŁAMSTWACH 
I OSZUSTWIE LICHWIARSKI.
LICHWA NIE JEST DŁUGIEM, ale liczona przez "banksterów" 
jako dług.
No i tu jest PROBLEM świadomości faktów i mitów, z uporem
maniaka serwowanych przez banksterów.

Resztę wątpliwości przedstawię w wieczornych rozmowach.
Zastrzegam jednak, że będę odpowiadał na argumenty, 
wynikające z faktów, a nie MITÓW.
Zachęcam do czytania mojej strony; 
www.konstytucja.manifo.com 
bo na podstawie pytań widzę, 
że pytający nie odrobili LEKCJI - czyli pracy domowej 
- jaką prezentuję na mojej stronie.
Jak tak dalej będą ignorować wiedzę, jaką mogą zdobyć,
 czytając teksty z mojej strony,
to blado widzę ich przydatność jeśli idzie o ich 
KANDYDOWANIE po stronie KONSTYTUANTY...

Kandydowanie zaś widzę tak; że WSPÓLNYM MIANOWNIKIEM jest 
KONSTYTUANTA... i PLAN zmiany konstytucji.

W liczniku zaś są KANDYDACI, którzy chcą Reprezentować 
KONSTYTUANTĘ...
Na razie tych w liczniku jest 5-ciu Kandydatów, a potrzeba 
500. 
Jest to zaledwie 1%

Na stronie - w miejscu STATYSTYKA - są podawane co miesiąc
dane statystyczne.
Na dziś 25.02.2013 jest ponad 500 tych, którzy LUBIĄ stronę, 
co nie przekłada się na GŁOSY REFERENDALNE.

Mamy w KONSTYTUANCIE... NADZIEJĘ, że TEMPO PRZYROSTU GŁOSÓW 
I KANDYDATÓW się zwiększy.

Kęty 25.02.2013. POZDRAWIAM i do jutra. Proszę przekazać 
wszystkim zainteresowanym te odpowiedzi

Kazimierz z Kęt.

7 komentarzy:

 1. pozdrawiam dyskutantów

  OdpowiedzUsuń
 2. Dlaczego Pan podpisał się pod tą petycją PZN, tak bardzo spóźnioną i z wieloma błędami ?
  Przecież jest tam Pana podpis !
  Dlaczego nie podpisał Pan petycji przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze?
  Dlaczego współpracuje Pan z tymi osobami z ruchu narodowego, skoro wie Pan co sobą rezprezentują i dosadnie ich określa?
  Co jest warte takie zjednoczenie z" g...", jak sam Pan pisze, czy z szatanem?
  Zjednoczenie za wszelką cenę ?
  Skoro jest Pan uczciwym Polakiem to dlaczego układa się Pan z takimi ?
  Czy nie czytał Pan, czy nie zrozumiał Pan naszych treści ?
  Przecież wie Pan jaką zasadzkę zorganizował Bednarczyk i Swół w siedzibie Nowego Ekranu w Warszawie w 2012r. Teresa Wojda podstępnie, pod pretekstem pomocy została tam zwabiona na zjazd konwentu, gdzie zamiast 50 osób było tylko 6 osób.

  OdpowiedzUsuń
 3. Tekst tej petycji :
  “ Na podstawie artykułu 63, 61 i 62 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej my niżej podpisani i zebrani w dniu 02 lutego 2013r. podnosimy stanowczy zarzut i protest wobec Sejmu, Senatu, Rządu i wyżej wymienionych ministerstw sprawujących władzę w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Do dnia 1 lutego 2009 r. wydano: 68 koncesji na wydobywanie torfu, wód leczniczych i termalnych, 16 koncesji na wydobycie rud: cynku, ołowiu, miedzi oraz siarki i soli. Dodatkowo wydano 60 koncesji na wydobycie węgla kamiennego, 14 koncesji na wydobycie węgla brunatnego i 227 koncesji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Razem stanowi to 394 koncesji na wydobywanie surowców mineralnych w Polsce/lit.1/. “
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  Nasz komentarz:
  Posługiwanie się nieaktualnymi danymi i pomijanie istotnych spraw związanych z grabieża
  bogactw naturalnych w Polsce jest karygodną manipulacją i wskazuje na celowe działania pozorujące sprzeciw wobec polityki rządu. Jednocześnie kompromituje to nie tylko autora ale i osoby podpisujące się pod tą petycją.
  Czy od 1.02.2009 r. nie wydano żadnej koncesji ?
  Przecież dane odnośnie koncesji są ciągle zmieniane i manipulowane, przekwalifikowywane złoża oraz nazwy firm, a w związku z tym niewiarygodne są wszystkie informacje na ten temat podawane opinii publicznej. Rok temu oficjalnie podawano stan koncesji na gaz ziemny i ropę naftową 109 albo 111 a obecnie 249 w tym 19 koncesji łącznych a na ich wydobywanie 234.
  http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_04/82a2f20539f14fc7440711ecf66a92cb.pdf
  http://www.pgi.gov.pl/pl/instytut-geologiczny-surowce-mineralne/4063-gaz-upkowy-4-kto-wykupi-w-polsce-koncesje-na-poszukiwanie-niekonwencjonalnych-zo-gazu.html
  http://www.mos.gov.pl/kategoria/262_raporty_i_zestawienia_koncesji_udzielonych_przez_ministra_srodowiska/
  Karygodnym przekrętem jest przekwalifikowywanie złóż a takim przykładem są Siekierki k. Poznania czy Kutno. http://bejda.blogspot.de/p/halliburton-szuka-gazu-upkowego-w.html

  OdpowiedzUsuń
 4. Nasz komentarz do petycji KNP i PZN

  Nie do przyjęcia jest pominięcie w petycji wnioskowania o unieważnienie wszystkich koncesji na polskie bogactwa naturalne jak też pominięcie wnioskowania o wprowadzenie zakazu wydobywania weglowodorów z powodu nieuniknionej, wielkiej szkodliwości dla ludzi i środowiska, jedynej metody wydobywczej hydroszczelinowania, stosowanej w każdego rodzaju odwiertach geologicznych.

  Ze względu na dużą gęstość zaludnienia i niskie zasoby wodne, zamiana ¾ terenów Polski na pola wydobywcze oznacza zniszczenie polskiego rolnictwa a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Narodu Polskiego, które jest ważniejsze od uniezależnienia się od surowców z innych krajów, głównie z Rosji.

  Wszystko na to wskazuje, że umowa z Gazpromem, nazywana aferą stulecia, faktycznie jest na polski surowiec, za który płacimy najwyższą na świecie cenę! Niemożliwe jest aby firmy amerykańskie wydobywające polski gaz i ropę naftową wysyłały te surowce do USA ( USA ma dość tych surowców własnych i tańszych).

  Gdzie są polskie surowce sprzedawane i jaką drogę odbywają a może tylko “papierową”, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, bo wszystko zostało przed Narodem Polskim utajnione a Najwyższa Izba Kontroli prowadzi tylko pozorowane działania kontrolne, asekurujące rządzących . Należy przy tym dodać, że afera korupcyjna przy wydawaniu koncesji w Ministerstwie Środowiska została zamieciona pod przysłowiowy dywan.

  Dotychczas w Polsce wykonano ponad 7500 odwiertów węglowodorów z zastosowaniem hydraulicznego szczelinowania a skutki tego już odczuwają Polacy w całym kraju. Nastąpiło znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych i podziemnych oraz ich nieodwracalne skażenie substancjami toksycznymi i radioaktywnymi o czym niestety społeczeństwo nie jest informowane.

  Na wskutek głębokiej ingerencji w pokłady geologiczne nastąpiły nieodwracalne niekorzystne zmiany w strukturze górotworów, prowadzące do ucieczki wody w głąb a także do coraz częściej pojawiających się ruchów tektonicznych , jak np. trzęsienie ziemi 06.01.2012r. w Wielkopolsce i wielkrotnie powtarzające się w okolicy Bełchatowa (Budziszewice, Skoczów), Kozienic, gdzie już od wielu lat w pokładach geologicznych składowany jest wciskany pod wysokim ciśnieniem skroplony CO2 z domieszką toksycznych substancji.

  Petycja ta w obecnej sytuacji jest działaniem szkodliwym dla Narodu Polskiego, bo z góry wiadomo, że nie będzie rozpatrzona pozytywnie a rząd wykorzysta przeciwko Polakom i uzna jako odbyte konsultacje społeczne i może posłużyć do rozgrywek na forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
  Znowu rząd i jego przedstawiciele w Unii wykorzystają to do propagandy, że 99,99 % Polaków jest za intensyfikacją wydobycia czyli za samozagładą.

  Skoro jest to protest przeciwko grabieży majątku narodowego bez podkreślenia przez kogo : obce, globalne światowe koncerny, będące własnością osób pochodzenia żydowskiego wskazuje, że jego autorzy nie reprezentują interesów Narodu Polskiego.

  OdpowiedzUsuń
 5. A oto poniżej opinia dr. Pawła Ziemińskiego na temat petycji:

  Powyższa “petycja” pisana z pobudek być może szlachetnych nosi taki bagaż “naiwności politycznej” , że aż zakrawa na prowokację.Petycję pisać można do rządu narodowego, ale nie do nierządu i pomagdalenkowej grupy mafijnej.Pomysł z tym skanowaniem dokumentów i przesyłaniem ich do p. Henryka Swóła, to już “nadgorliwość” nie wymagana nawet w reżimowej Ordynacji Wyborczej.
  Najlepiej od razu przesłać listy proskrypcyjne do min. Cichockiego ( choć on je już na pewno sporządził, ale zawsze może zaktualizować wg wskazań “nadgorliwych” sygnatariuszy PZNu.
  Panowie konfederaci z PZNu i s-ka trochę powagi i umiaru w szaleństwie.
  A swoją petycję wg. wskazań Imć Pana Zagłoby najlepiej wysłać na Berdyczów!!!
  http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/02/03/petycja-protestacyjna/

  OdpowiedzUsuń
 6. Od: paweł ziemiński
  Data: 24 lutego 2013 12:55
  Temat: Odp: Polacy, nie dajmy się zwodzic i oszukiwać !
  Do: lowobywatel@googlemail.com
  Umieszczanie mojego imienia i nazwiska oraz poparcia tzw. "petycji" przez Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej jest oczywistym fałszerstwem i nosi znamina przestepstwa.


  Paweł Ziemiński

  prezes zarządu

  Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej

  OdpowiedzUsuń